S01 / E17 - 24 december 2023

Slot Loevestein, Met Rick Moorman, ontwerper van het maatpak voor Veteranen

Rick, eigenaar van House Of Men, voor exclusieve, stijlvolle kleding, werd een jaar of 13 geleden gebeld door de jonge veteraan Roy Schuurmans. Schuurmans vroeg Rick of hij het Veteranenpak wilde ontwerpen. Rick zei: “Nee, ik ben geen ontwerper.”

Schuurmans gaf niet op. Hij belde nog een keer. Toen bleek dat Rick een heel verkeerd beeld had van wat een veteraan is. Dam, 4 mei, dodenherdenking, oude mensen, dacht hij. Nu weet hij wel beter. Een veteraan is een militair die in een missie heeft gediend. Hij/zij kan oud zijn, maar ook nog erg jong.

Rick werd de ontwerper van het Veteranenpak. Het is een pak geworden dat de veteraan verbindt met “de stomme burgeridioot,” zoals Rick zichzelf noemt. Het pak nodigt uit tot het voeren van gesprekken.

Hij organiseert opmeetdagen in ECHOS Homes, ontmoetingsplaatsen voor militairen, waar burgers overigens ook welkom zijn.

Soms meet hij ook veteranen thuis op, als ze bijvoorbeeld minder mobiel zijn. De oudste die hij ooit opmat was 101. Hij vertelt er mooie ontroerede verhalen over.