S01 / E22 - 28 januari 2024

Leven na dienst bij defensie, met Nico Geerts

We praten met generaal-majoor buiten dienst (BD) Nico Geerts.

Van 2007-2009 was hij commandant van de Nederlands-Australische Taskforce in Uruzgan, Afghanistan. Zijn hoofdtaak was: realiseren van veiligheid en stabiliteit in de regio en trainen van lokale militairen, politie en veiligheidsdiensten. Ook werkte zijn taskforce aan de fysieke infrastructuur en legde bruggen en wegen aan. Politiekantoren, scholen en kleinschalige ziekenhuizen werden gebouwd.

Vijf van zijn mannen sneuvelden, velen raakten gewond. Dat hakt er in. Samenwerking en kameraadschap was groot. Kameraadschap is ook een belangrijk onderdeel van het veteranengevoel.

Als veteranen de dienst hebben verlaten, is die kameraadschap hetgeen wat ze niet meer vinden in de burgermaatschappij en het meest missen. Ze zoeken elkaar vaak op om dat oude gevoel weer te ervaren en hebben dan aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen en te steunen.