S01 / E27 - 02 maart 2024

Over Vredeseducatie, met Jan Durk Tuinier

Vandaag praten we vanuit hotel De Wereld in Wageningen met Jan Durk Tuinier. Hij is directeur van de Stichting Vredeseducatie. Hij heeft een lange ervaring in educatie en leren op het terrein van vrede, conflict, polarisatie, diversiteit, burgerschap, identiteit en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Hij studeerde maatschappelijk werk in Ede, omgangskunde in Amsterdam en sociale pedagogiek in Nijmegen.

Vredeseducatie vormt de rode draad in zijn werk. In 1992 richtte hij samen met Geu Visser de Stichting Vredeseducatie op.

Hij ontwikkelt op eigen initiatief of in opdracht interactieve tentoonstellingen voor scholieren en (jong)volwassenen over maatschappelijke thema’s voor instellingen en musea in Nederland en in een tiental andere landen.

Alles over zijn stichting vind je op www.vredeseducatie.nl