S01 / E13 - 19 november 2023

Slot Loevestein, met Lars van Troost, over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

We spreken over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Dat ging niet zonder slag of stoot. Er was nogal wat onenigheid tussen staten met verschillende ideologieën over weke rechten tot Mensenrechten gerekend konden worden.

De Verklaring die uiteindelijk werd opgesteld, werd toentertijd niet met gejuich ontvangen, terwijl we haar nu beschouwen als de basis voor een groot aantal internationale verdragen, bijna 300, over burgerrechten, politieke rechten en sociale rechten. In die verdragen zitten mechanismen die controleren of de aangesloten landen zich aan al die verdragen houden. Amnesty International op haar beurt controleert die mechanismen weer. Spreken de landen de waarheid over de mensenrechtensituatie?

In de aflevering die hierna volgt diepen we met Lars dit thema verder uit.