S01 / E04 - 01 oktober 2023

Gevlucht om te Vechten, met Jory Brentjens

We spreken met conservator Jory Brentjens over Gevlucht om te Vechten, een tentoonstelling die hij samenstelde in het Airborne Museum in Oosterbeek. De expositie gaat over 21 Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk

die deel uitmaakten van de Britse First Airborne Division. Ze wisten aan het eindvan de dertiger jaren, toen de anti-Joodse maatregelen in Duitsland en Oostenrijk

steeds strenger werden naar Groot-Brittannië te vluchten en zich daar te vestigen.

Hun pogingen om daar een nieuw leven op te bouwen werden ruw onderbroken door de Duitse invasie van West-Europa. Het wantrouwen ten aanzien van Duitse

en Oostenrijkse vluchtelingen nam toe en in juni 1940 besloot de Britse overheid ze te interneren. De enige manier om uit die kampen te komen was dienst nemen

bij het Britse leger. Zo kwamen ze uiteindelijk in 1944 in De Slag om Arnhem terecht.