S01 / E01 - 14 september 2023

De Opening, met Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Sprang

We spreken met van Sprang over de aandacht en de waardering voor veteranen, het belang van internationale missies, het verschil tussen Haagse politici en de mensen in het veld, het vingertje van de dominee en de oorlog in Oekraïne.